Huisvesting drachtstal

Veelzijdige groepshuisvesting voor zeugen

Stabiele vaste groepen

Voor stabiele ofwel vaste groepen heeft AHC Cawi in de VIP-box de ideale huisvestingsvorm ontwikkeld. De box in de drachtstal is voorzien van een bedienbare trogpoort die tevens de tweedelige achterpoort aanstuurt. Door deze vergrendeling kan er nooit een tweede zeug in de box komen. Iedere zeug heeft zijn eigen lig- en voederplek. De dieren bepalen dus zelf hun bewegingsgedrag. Het voeren geschiedt op vaste, instelbare tijden en dit betekent overzicht, controle en rust. Een groep of individuele zeugen kunnen tijdens de voerbeurt worden opgesloten voor controle, behandeling of verplaatsing. Als alternatief op de VIP heeft AHC Cawi de SIM-box ontwikkeld; eenvoudiger qua uitvoering, uiteraard met centrale en individuele vergrendeling echter zonder trogklep.

Groepshuisvesting voor vrijlopende zeugen, in kleine groepen met korte vreet afscheidingen. (80cm) en een gerantsoeneerde voedering. Vreetplaats breedte 50cm. Het verdiend aanbeveling de “werpgroep” onder te verdelen in 3-4 kleinere groepen, in welke alle dieren hetzelfde rantsoen krijgen. Plaats per dier ca. 2,5m2. Door het meerdere keren per dag, gelijktijdig voeren en het langzame uitdoseren van kleine porties voer ontstaat er meer rust in de groep. Bio-Ritmisch voeren d.m.v. Technofeed groeps-voedering is hierbij een must.  

De dynamische- / wisselgroepen

Voor groepshuisvesting in dynamische, ook wel wisselgroepen genoemd, is het VELOS-zeugenmanagementsysteem de oplossing (overigens ook geschikt voor grote stabiele groepen). Diervriendelijke, grote groepen zeugen met individuele (computer) sturing door middel van herkenning per dier. Een scala van stuur- en registratiemogelijkheden eventueel koppelbaar aan uw eigen managementprogramma. Hierdoor verkrijgt u extra ‘gereedschap’ om sneller te reageren en om uw resultaten te verbeteren. Bovengenoemde systemen zijn te gebruiken bij gedeeltelijk roostervloeren en/of bij gebruik van stro. Het succes bij groepshuisvesting wordt medebepaald door een goede indeling van uw stal. Ook voor biologische bedrijfsvoering kunnen zowel de Zelfvangbox als het voerstation worden toegepast. Ook hierbij geldt weer, betrek onze adviseurs vroegtijdig bij de plannen voor nieuwbouw of renovatie van uw stal, zij bekijken welke oplossing het beste past in uw situatie.

Groepshuisvesting met Bio-Ritmisch voeren

Bio-Feed is een bio-ritmisch voersysteem voor zeugen in zelfvangboxen of voor vrijlopende zeugen in kleine groepen (van 6 – 8 dieren), met korte vreetafscheidingen. Door gelijktijdig voeren van alle zeugen en het langzame uitdoseren van kleine porties voer, ontstaat er meer rust in de groep. Door de langere voertijd, heeft u tijd voor controle en eventuele behandeling van individuele dieren.