top_zeug1.jpg
Veelzijdige groephuisvesting voor zeugen

• stabiele / vaste groepen
• dynamische /wisselgroepen
• groepshuisvesting met Bio-Ritmisch voeren

 

Stabiele vaste groepen

Voor de stabiele groepen heeft AHC CAWI Staltechniek in de "VIP" box (very important pig) de ideale huisvestingsvorm gerealiseerd. Iedere zeug heeft haar eigen lig- en voederplek en hierdoor bepalen de dieren dus zelf hun lig- en bewegingsgedrag. Het voeren geschiedt op vaste, instelbare tijden. Dit resulteert in een overzichtelijke en controleerbare situatie, dus optimale rust. Een gehele groep, of naar keuze individuele zeugen kunnen tijdens de voerbeurt worden opgesloten voor controle, behandeling of verplaatsing.

De dynamische ofwel wisselgroepen

Voor groepshuisvesting in dynamische, ook wel wisselgroepen genoemd, is het VELOS zeugenmanagementsysteem de oplossing (overigens ook geschikt voor grote stabiele groepen). Diervriendelijke, grote groepen zeugen met individuele (computer)sturing door middel van herkenning per dier. Een scala van stuur- en registratiemogelijkheden eventueel koppelbaar aan uw eigen managementprogramma. Hierdoor verkrijgt u extra ‘gereedschap’ om sneller te reageren en om uw resultaten te verbeteren.

Beide bovengenoemde systemen zijn te gebruiken bij half roostervloeren en/of bij gebruik van stro. Het succes bij groepshuisvesting wordt mede bepaald door een goede indeling van uw stal.

 

Groepshuisvesting met Bio-Ritmisch voeren.

Bio-Feed is een bio-ritmisch voersysteem voor zeugen in zelfvangboxen of voor vrijlopende zeugen in kleine groepen (van 6 - 10 dieren), met korte vreetafscheidingen. Door gelijktijdig voeren van alle zeugen en het langzame uitdoseren van kleine porties voer, ontstaat er meer rust in de groep. Door de langere voertijd, heeft u tijd voor controle en eventuele behandeling van individuele dieren.

 


Controle units voor Biofeed systeem