top_kraam5.jpg
Kraamhokken. Met optimale bereikbaarheid

 

De kraamafdeling is de oogappel van elk bedrijf. AHC CAWI maakt er iets moois van. De hokken in twee verschillende hoofduitvoeringen zijn allemaal dusdanig geconstrueerd dat het uitvalpercentage van de biggen zo laag mogelijk blijft. De biggen kunnen het uier van de moederzeug altijd goed bereiken. Door de speciale vorm heeft de zeug meer ligruimte en een groter ligcomfort. De dieren kunnen eenvoudig over voer en water beschikken. 'Frisse neuzen ventilatie' is bij alle uitvoeringen mogelijk. Daarnaast is gezorgd voor optimale bereikbaarheid door een verlaagde achterkant en speciale achterpoort. Alle modellen zijn geschikt voor rechte en schuine opstellingen. De omwanding van de kraamhokken is naar keuze uit te voeren in diverse materialen. De waterleiding wordt voor elke bedrijfssituatie aangepast en toegespitst op de specifieke behoeften van zowel de zeug als ook de biggen.

 

 

Kraamhok type "UNIVERSEEL" met steunpoten.  Voorzijde front of muurframe

 

Met nippels voor zeug en biggen                                    Biggenkom                  Pigletfeeder